Sàn Giao Dịch BĐS ROMALAND


[tintuc]Kinh doanh bất động sản.

Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, kỹ thuật, công sở, văn hóa, thương mại, giao thông.
Kinh doanh vật liệu xây dựng.
Dịch vụ công cộng phục vụ khu dân cư.
Xây dựng đường giao thông, hệ thống điện và đầu tư hạ tầng khu dân cư.
Hoạt động kinh doanh nước sạch. Thoát nước và xử lý nước thải.
[/tintuc]

0981 680 806
Chát trực tuyến